Privacyverklaring

AfvalNL hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen jouw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met jouw persoonlijke informatie om. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze kandidaten.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij je om persoonsgegevens. AfvalNL houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. Het doel van AfvalNL bij het verwerken van persoonsgegevens is als volgt:

  • Het kunnen verbinden en bemiddelen tussen kandidaten en opdrachtgevers voor een mogelijke baan.
  • Het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte kandidaten voor vacatures.
  • Het voorleggen van cv’s en profielen van kandidaten voor beoordeling door opdrachtgevers voor een vacature.
  • Het, indien gewenst, sturen van e-mails over mogelijke vacatures.
  • Het bieden van een carrièreplatform voor kandidaten.

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

De informatie die jij beschikbaar stelt, kan ook worden gebruikt om je te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van de content en het gebruik van de website.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend met expliciete toestemming delen met derden ter ondersteuning van onze diensten of indien dit wettelijk verplicht is. Wij zien erop toe dat er met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Zonder jouw toestemming zullen wij geen gegevens doorgeven.

Door het invullen van het inschrijfformulier geef je AfvalNL toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden als hierboven beschreven. Wanneer je het niet op prijs stelt dat AfvalNL jouw persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kun je dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat AfvalNL je geen diensten kan verlenen en dat het beperkingen met zich meebrengt.

Welke informatie wordt verzameld?

  • Inschrijfformulier en reageren op vacatures
  • Als gebruiker van AfvalNL kun je een inschrijfformulier invullen, inschrijven op evenementen en reageren op vacatures. Hiervoor geef je ons informatie zoals: naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, opleidingen, ambitie, werkervaring en cv. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. De overige informatie die voor het persoonlijke profiel wordt gevraagd, is optioneel. Echter, met behulp van deze informatie kan AfvalNL je helpen bij het vinden van passende banen.

Cookies

Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies en weblogfiles voor het meten van het bezoek op onze website. Als je niet wilt dat wij die gebruiken, dien je in uw browser ‘cookies off’ in te stellen.

Accepteer je cookies wel, dan blijven die gedurende vijf jaar op je computer, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een product van Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies, om te kunnen zien hoe bezoekers onze site gebruiken. Op deze manier kunnen we onze website blijvend optimaliseren. De informatie van de cookies wordt overgebracht naar, en door Google
opgeslagen op computers in de Verenigde Staten. Google combineert opgeslagen IP-adressen niet met andere gegevens die ze hebben. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor is omgeschreven. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw inschrijfgegevens bij AfvalNL en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig, doch uiterlijk twee jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst goed uit te voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens

Als gebruiker kun je gegevens in de database van AfvalNL inzien, laten aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit kan door een verzoek per e-mail naar info@afvalnl.nl te sturen. Behoudens voor de doeleinden van het matchen en bemiddelen tussen opdrachtgevers en kandidaten, zal AfvalNL jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Mailingen zijn voorzien van een opt-out, een link waarmee u zich kunt uitschrijven voor berichten per e-mail.

Je hebt daarnaast de volgende rechten:

  • Het recht de verwerking van jouw gegevens te beperken of jouw gegevens aan een andere partij over te dragen.
  • Het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen.
  • Het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw gegevens niet conform de wet- en regelgeving worden verwerkt.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en eventuele wetswijzigingen.

Heb je vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? Mail deze naar bas@afvalNL.nl.